Nie każdy z nas może podjąć trud pielgrzymowania o własnych nogach na Jasną Górę. Różne bywają tego przyczyny. Zazwyczaj brak czasu, często problemy ze zdrowiem. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie możemy pielgrzymować. Możemy bowiem swoją modlitwą i pamięcią towarzyszyć w drodze tych, którzy w skwarze słońca lub w ulewnym deszczu, wędrują do tronu Jasnogórskiej Matki. By pomóc Wam w tym będziemy zamieszczać teksty konferencji i nagrania z trasy, które ułatwią wejście w pielgrzymowanie czas wysiłku ducha, wyciszenia i skupienia się nie na własnych ograniczeniach, lecz Bogu.

W dniach 2-4 sierpnia każdego roku, w czasie trwania zapisów na Pielgrzymkę można się dopisać do grupy pielgrzymów duchowych. Otrzymuje się gadżety pielgrzymkowe oraz Przewodnik Duchowego Pielgrzyma, w którym zawarte są modlitwy, rozważania oraz konferencje na każdy dzień drogi. Tegoroczną nowością jest dostęp do nagrań MP3 przygotowanych specjalnie przez o. Romana Groszewskiego SJ, autora Programu Duchowego.

Na naszej stronie internetowej podczas pielgrzymki zamieszczane będą specjalne relacje z trasy dla duchowych pielgrzymów, a także w miarę możliwości technicznych transmisje Mszy Świętych i Apeli Jasnogórskich.

Od wielu lat w św. Annie funkcjonuje tradycja, że pielgrzymi duchowi (którzy są w stanie) gromadzą się o godzinie 15:00 każdego dnia WAPM, by wspierać pątników i łączyć się z nimi w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

MARYJO, MATKO BOŻA, W TWOIM NIEPOKALANYM SERCU SKŁADAM MOJE DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE. JESTEM RAZEM Z TYMI PĄTNIKAMI, KTÓRZY ZMIERZAJĄ KU JASNEJ GÓRZE, ABY SPOTKAĆ SIĘ Z TOBĄ W KAPLICY CUDOWNEGO WIZERUNKU. TEN DZISIEJSZY DZIEŃ OFIARUJĘ W INTENCJI ODDAJĘ CI, MATKO, MOJE RADOŚCI I TROSKI, SPOTKANIA I ROZMOWY, WSZYSTKIE PRAGNIENIA I DOBRE UCZYNKI. PROSZĘ CIĘ, MARYJO, BĄDŹ PRZEWODNICZKĄ NA WSZYSTKICH DROGACH MOJEGO ŻYCIA, UCZ MNIE NIEUSTANNIE WYPEŁNIAĆ WOLĘ OJCA, POGŁĘBIAĆ WIĘŹ Z JEZUSEM. A KIEDY PRZYJDZIE KRES MOJEGO ZIEMSKIEGO PIELGRZYMOWANIA, BĄDŹ PRZY MNIE I ZAPROWADŹ BEZPIECZNIE DO DOMU NASZEGO OJCA.
AMEN.